Další hráč

A chicken's eggVzhledem k životnímu jubileu, se soutěžní výbor rozhodl urychlit posuzování kvalifikace jednoho z přihlášených hráčů a shledal jej jednomyslně způsobilým zúčastnit se turnaje na základě kvalifikačních pravidel č. 5, 11 a 12  a zapsal jej na listinu hráčů.
Good luck Mr. Jon and happy birthday!