Registrace

Pro zaregistrování do turnaje klikněte na slovo REGISTRACE, které najdete pod tímto textem.

Přihlášením do turnaje hráč vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby Golf clubu Grabštejn a Grabmasters a se zveřejněním jakýchkoliv audio či video záznamů pořízených v areálu hřiště v době konání turnaje a zároveň to, že jeho zdravotní stav odpovídá nárokům turnaje a že do turnaje nastupuje na vlastní nebezpečí. Zároveň potvrzuje, že se sezámil a souhlasí se zásadami GDPR popsanými na webu Golf clubu Grabštejn.

Board of Governors bude akceptovat a zohledňovat požadavky na startovní časy nebo sestavení flightu pouze a jenom v písemné podobě. Požadavky musí být zaslány na email, který bude včas zveřejněn na stránkách www.grabmasters.cz Protože se může stát, že se na jeden konkrétní startovní čas přihlásí třeba i tři plné flighty, mohou se v konečné startovní listině startovní časy od požadovaných lišit plus mínus o 22 minut. Jinými slovy Board of Governors se bude snažit vyhovět, ale nemusí vždy vyhovět stoprocentně, protože to prostě nebude technicky možné.

REGISTRACE